Agentúra LUCAS začala svoju činnosť v roku 2005 na základe živnostenského oprávnenia podporeného dlhoročnou praxou v oblasti účtovníctva a daní. Postupný rozvoj firmy si v roku 2006 vyžiadal zmenu formy registrácie na spoločnosť s ručením obmedzeným. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 12 zamestnancov.

Agentúra LUCAS s.r.o. poskytuje komplexné účtovné a ekonomické služby pre fyzické a právnické osoby. Ponúkame služby od založenia spoločnosti, cez vedenie účtovníctva, poskytovanie poradenstva až po účtovný dozor. Spoločníci a zamestnanci našej spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti v oblasti účtovníctva, miezd ako aj v oblasti daní. Spoločnosť zabezpečuje neustále zvyšovanie odbornej a vedomostnej úrovne zamestnancov formou účasti na odborných seminároch a prednáškach.

Naším základným cieľom je

  • vysoká kvalita ponúkaných služieb a pridaná hodnota vo forme vysokej profesionality a prispôsobivosti potrebám klienta. Poskytované služby sú vždy šité na mieru špecifickým požiadavkám daného klienta
  • poskytovať účinnú, konštruktívnu, odbornú a profesionálnu pomoc v oblasti našich služieb klientom a súčinnosť pri riešení problémov týkajúcich sa predovšetkým účtovnej a daňovej oblasti. Pri dosahovaní nášho cieľa rešpektujeme predovšetkým požiadavky klienta na dosiahnutie jeho spokojnosti.

Naša spoločnosť vďačí za svoj úspech tomu, že po celú dobu svojej existencie poskytuje klientom nadštandardný servis z hľadiska kvality práce i časovej flexibility. Odmenou za náš prístup je spokojnosť našich klientov a neustále rastúci počet nových klientov.

Pri poskytovaní služieb je účtovnícka spoločnosť pripravená komunikovať v cudzom jazyku. Osobné konzultácie je možné podľa dohody vykonať buď v priestoroch účtovníckej spoločnosti, alebo v priestoroch klienta.

Za služby, ktoré sú predmetom poskytovania našou spoločnosťou ručíme. Spoločnosť má uzatvorenú poistnú zmluvu zo zodpovednosti na výkon svojej činnosti, a tým preberá zodpovednosť za prípadné chyby, omyly a následné sankcie.