Jedným z najdôležitejších a zároveň najzložitejších účtovných úkonov je správny výpočet daňových odvodov a správne vyplnenie daňových výkazov. Naša spoločnosť Vám spoľahlivo zabezpečí všetky náležitosti s tým spojené.

Pri poskytovaní služieb v daňovej oblasti zabezpečujeme

  • daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby (typ A – zamestnanci, typ B – SZČO)
  • daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby
  • výpočet splatnej dane
  • výpočet odloženej dane
  • položky zvyšujúce a znižujúce základ dane
  • daň z pridanej hodnoty
  • daň z motorových vozidiel
  • daň zo závislej činnosti – ročné zúčtovanie pre zamestnancov
  • daň z nehnuteľností
  • výpočet preddavkov na daň z príjmu pre právnické osoby, pre fyzické osoby