Výsledná cena poskytovaných služieb vždy závisí od náročnosti danej objednávky a jej konkrétna výška sa stanoví až po dohode medzi klientom a Agentúrou LUCAS.

Výpočet ceny

Pojem jeden doklad znamená: došlá faktúra, vyšlá faktúra, pokladničný (hotovostný) doklad (doklad ERP), interný doklad

V cene za doklad je zahrnuté:

  • zaúčtovanie došlej faktúry, zaúčtovanie vyšlej faktúry, zaúčtovanie bankového výpisu, zaúčtovanie pokladničného dokladu, zaúčtovanie interného dokladu
  • evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočet odpisov
  • komunikácia s úradmi – zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, daňový úrad sú zahrnuté v cene

Bližšie informácie ohľadom všetkých cien Vám radi poskytneme telefonicky alebo e-mailom na základe Vami poskytnutých informácií. Každú ponuku prehodnocujeme individuálne podľa charakteru podnikania a právnej formy. Kontaktujte nás a my Vám vypracujeme cenovú ponuku.