Naša spoločnosť zabezpečuje aj ďalšie služby súvisiace s účtovnou, mzdovou a personálnou agendou, ktoré podporujú Vašu podnikateľskú činnosť a pomôžu Vám riešiť veľa problémov pri uplatňovaní legislatívnych a právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Z ostatných služieb vyberáme

 • správa elektronickej schránky
 • vypracovanie registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku,
 • zákon o ochrane osobných údajov – osoba zodpovedná za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov (certifikát),
 • vedenie skladovej evidencie,
 • vedenie kníh jázd,
 • komunikácia s úradmi – daňový úrad, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa,
 • zastupovanie pred miestne príslušným daňovým úradom,
 • zastupovanie pred sociálnou a zdravotnými poisťovňami,
 • sekretárske a administratívne služby,
 • zabezpečenie uloženia dokumentov do zbierky listín,
 • spracovanie finančných a ekonomických analýz,
 • transferová dokumentácia.