Proces registrácie slovenských spoločností nie je aj napriek pozitívnym zmenám jednoduchou záležitosťou. Vyžaduje si prehľad príslušných zákonov a predpisov, istú dávku trpezlivosti a samozrejme čas.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame služby súvisiace so založením spoločností s ručením obmedzeným v súlade s legislatívou Slovenskej republiky.

Zaručený elektronický podpis

Naša spoločnosť využíva na proces zakladania spoločností zaručený elektronický podpis, preto sú poplatky platené obchodnému registru v polovičnej výške.

Základné služby pri založení novej spoločnosti

 • založenie novej spoločnosti s ručením obmedzeným podľa inštrukcií klienta
 • zabezpečenie notárskych služieb
 • príprava zakladateľských dokumentov a ostatných dokumentov nevyhnutných na založenie a zápis spoločnosti do obchodného registra
 • vybavenie živnostenského listu alebo koncesnej listiny
 • vyplnenie návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra
 • zastupovanie v mene našich klientov pred príslušnými úradmi
 • sprostredkovanie právnych služieb
 • registrácia novovzniknutej spoločnosti na daň z príjmov právnických osôb, prípadne na ďalšie dane (DPH, daň zo závislej činnosti)

Súvisiace služby

 • usporiadanie valného zhromaždenia
 • spolupráca pri zápise zmien spoločnosti do obchodného registra
 • likvidácia spoločnosti – len spolupráca s právnikmi (samotnú likvidáciu spoločností neposkytujeme)
 • zmena obchodného mena
 • zmena sídla spoločnosti
 • atď.

Pre bližšie informácie o cenách poskytovaných služieb navštívte sekciu Cenník služieb.