Naša spoločnosť má skúsenosti s vedením účtovníctva, personálnou a mzdovou agendou, ako aj poradenskými službami v nasledovných oblastiach:

Firmy vykonávajúce obchodnú činnosť v oblastiach

 • predaj GPS navigačných systémov
 • maloobchodný a veľkoobchodný predaj elektroinštalačného materiálu
 • predaj výpočtovej techniky
 • predaj oblečenia
 • predaj obuvi
 • predaj zdravotníckych potrieb

Firmy vykonávajúce výrobnú činnosť v oblastiach

 • dodávateľ pre automobilový priemysel

Firmy poskytujúce služby v oblastiach

 • programátorské služby
 • prepravné služby
 • programovanie a servis telefónnych ústrední
 • poskytovanie internetových služieb
 • reklamné služby
 • sprostredkovateľské služby
 • architekti, autorizovaní inžinieri
 • prekladateľské a tlmočnícke služby
 • vzdelávacia činnosť
 • autorská činnosť
 • poisťovníctvo
 • bar, reštauračné služby, rýchle občerstvenie
 • ubytovacie služby
 • pracovno-personálna agentúra
 • strážna služba
 • čerpacie stanice
 • stavebníctvo
 • cestovné kancelárie

Naša spoločnosť poskytuje svoje služby najmä tuzemským spoločnostiam, ale medzi našich klientov patria aj zahraničné spoločnosti – české spoločnosti, belgicko-maďarské spoločnosti, rakúska spoločnosť, britská spoločnosť, španielska spoločnosť.

Naše služby poskytujeme klientom od malých firiem s jednoduchým účtovníctvom až po veľké spoločnosti s povinnosťou auditu a s desiatkami zamestnancov.

Komunikujeme v jazyku slovenskom, anglickom a nemeckom.