Na slovenskom trhu poskytovania účtovných služieb pôsobí množstvo ďalších spoločností, ktoré poskytujú podobné služby ako Agentúra LUCAS s.r.o., ale je viac dôvodov, prečo by ste sa mali rozhodnúť pre našu spoločnosť.

PREČO BY STE MALI ZVERIŤ SPRACOVANIE VÁŠHO ÚČTOVNÍCTVA PRÁVE NÁM ?

  • spracovanie účtovníctva Vás bude stáť niekoľkonásobne menej ako by Vás stál interný zamestnanec
  • nemusíte platiť školenia pre Vášho účtovníka/Vašu účtovníčku
  • nemusíte platiť za licenciu za účtovný software
  • nemusíte sledovať neustále sa meniace predpisy v daňovej a účtovnej oblasti
  • ak potrebujete poradiť, nemusíte hľadať účtovných a daňových poradcov. Tieto služby zabezpečíme my.
  • naša spoločnosť ručí v plnom rozsahu za správnosť spracovania účtovníctva. Naša spoločnosť má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu do výšky 33 000 eur.
  • Zabezpečíme za Vás komunikáciu so štátnymi inštitúciami – na základe podpísania plnej moci komplexne zastupujeme klienta pred daňovým úradom i v bežnom styku,
  • upozorníme Vás na Vaše daňové, odvodové a iné povinnosti
  • všetky výstupy z účtovníctva zabezpečíme v tlačenej aj v elektronickej forme, v anglickom prípadne v nemeckom jazyku